راهنمای ساخت و ساز
راهنمای ساخت و ساز
سه شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۹

روان کننده بتن چیست

روان کننده ها یا همان کاهنده های آب یکی از افزودنی های بتن است. بتن پس از مخلوط شدن با این ماده، دارای نوعی نیروی دافعه میان ذرات سیمان میگردد. این نیرو در اثر نوعی بار الکتریکی که حاصل افزودن بتن استحاصل میشود. در نتیجه‌ی آن، بتن حالتی نرم پیدا می‌کند.روان کننده موجب بوجودآمدن بتنی با پایداری بیشتراست. روان کننده ترکیبات مختلفی از مواد اصلی را در شمل میشود. کاهنده آب کندگیر کننده برای جبران تاثیر منفی حاصل  از هوای گرم همچون تسریع زمان گیرش وکم شدن  مقاومت ۲۸ روزه و نیز حفظ کارایی بتن در مدت زمان قرار دهی و تراکم بکاربرده میشود. برای حل نمودن خاصیت دیر گیری ، روان کننده  را با ترکیبات تند گیر کننده مخلوط میکنند.  قدرت کاهندگی یا روان کنندگی آن با توجه به میزان مصرف آن باشد. هم چنین با توجهبه خنثی بودن، زودگیر یا کندگیر بودن این مواد، تقسیم بندی های خاصی بوجود می آید.امروزه قدرت حفظ روانی یکی از ویژگیهای این نوع افزودنی ها به حساب می آید. تفاوت درمیزان مصرف و قیمت نیز موضوعیت دارد و تعیین کننده است.  همچنین با توجه به امکان کاهش عیار سیمان‌، استفاده از این افزودنی‌ها در بتن ریزی حجیم و بتن ریزی در هوای گرم برای کاهش گرمای هیدراتاسیون خوب  است . در صورت استفاده از این افزودنی‌ها در مخلوط بتنی بدون تغییر مقدار آب اختلاط، این افزودنی‌ها به عنوان روان کننده بتن عمل میکند که این خاصیت به بتن ریزی در سازه‌ای با تراکم آرماتور زیاد کمک میکندو عملیات تراکم را آسانترمیسازد. روان کننده‌ها معمولاً به مقدار ۰٫۱ تا ۰٫۴ درصد وزن سیمان استفاده میشود. اثرات ناشی از هر افزودنی بستگی به مقدار مصرف و طبیعت آن است. زمانی که سیمان پرتلند با آب مخلوط می‌شود، به علت کم بودن نیروی دافعه بین ذرات سیمان، این ذرات به هم چسبیده و ‌کلوخه‌هایی راایجادمینمایند.روان کننده بتن، کلوخه‌های شکل گرفته باز شده و ذرات سیمان به صورت تقریباً مجزا پراکنده می‌شوند. کاهش نیروهای جذب کننده بین ذرات سیمان اجازه حرکت بیشتری را به آنها می‌دهد.مکانیزم‌های مختلفی از قبیل جذب مولکول‌های آلی در لایه‌های مختلف، ایجاد غلافی از مولکول‌های آب، آزاد شدن آب‌ بین ذرات سیمان، ایجاد تاخیر در فرآیند هیدراتاسیون سیمان و تغییر مورفولوژی، در توضیح اثر روان کنندگی افزودنی‌های کاهنده آب در نسبت آب به سیمان ثابت بحث گشته است.روان کننده های بتن باید به گونه ای به بتن اضافه گردند که سریع و به صورت یکنواخت در مخلوط بتنی پخش شوند. این عمل ، از طریق اضافه کردن افزودنی به آب بتن که بعد از اختلاط سنگدانه ها و سیمان به مخلوط اضافه می شودممکن است. بهترین زمان افزودن هنگام اضافه کردن  افزودنی درست در انتهای  مخلوط سنگدانه ها ، سیمان و آب ترکیب گردند.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دیدگاه شما بعد از تایید مدیریت نمایش داده میشود.
لطفا فارسی تایپ کنید.