waterstop-pvc

واتراستاپ چیست؟

واتراستاپ

واتراستاپ قطعه ای جانبی در اجرای سازه های بتنی می باشد که با هدف آب بندی درزهای اجرایی و انبساطی سازه های هیدرولیکی و یا در معرض آب تعبیه می گردد. کاربرد واتراستاپ های بتن  آب بندی درز های اجرایی در زیر زمین های دارای تراز بالای آب زیر زمینی …

توضیحات بیشتر »